Specjalistyczna pomoc w zakresie eksploatacji studni głębinowych

Czyszczenie studni

Dysponujemy nowoczesnym sprzętem i wykwalifikowaną kadrą do kompleksowego czyszczenia studni. Stosowane przez nas technologie umożliwiają osiąganie dużych wzrostów wydajności studni. Przy wykonywaniu renowacji studni głębinowych, powszechnie przyjętą praktyką jest czyszczenie z osadów tylko samego filtra. Tymczasem, kompletne czyszczenie studni powinno obejmować również usunięcie luźnych osadów z pozostałej części studni, a czyszczenie filtra, powinno być tylko jednym z etapów tego procesu.

Jak powstają osady w studniach?

Są one głównie efektem procesów chemicznych i biologicznych, zachodzących w wodzie. Każda studnia to reaktor chemiczny i naturalne środowisko bytowania bakterii. Te zaś, znajdując w studni optymalne warunki, szybko namnażają się, współtworząc osady.

Po czyszczeniu samego filtra, na pozostałych ścianach studni nadal znajdują się osady. Bakterie współodpowiedzialne za ich powstawanie szybko przenoszą się do oczyszczonego już filtra, tworząc nowe osady.

Rzutuje to na trwałość wykonanego czyszczenia filtra i przyczynia się m.in. do ponownego, stopniowego obniżania się sprawności studni. Dlatego tak ważne jest usuwanie osadów z całej studni.

Szereg konsekwencji

Osady pozostawione na ścianach wewnętrznych hamują również efekt tzw. "samooczyszczania„ się studni przez przepływającą w trakcie pompowania wodę. W skrajnych przypadkach, nawarstwiające się osady mogą znacząco ograniczyć lub całkowicie zamknąć swobodny wypływ wody ze studni. Duża ilość osadów na ścianach studni może być również źródłem powstawania zakażeń oraz wpływać na ogólną jakość wody, np. na jej smak i zapach.

czyszczenie studni czyszczenie studni głębinowych

Rozbudowane struktury osadów ograniczające wypływ wody z filtra

Kompleksowe czyszczenie studni głębinowych

Dysponujemy wysokospecjalistycznym sprzętem, dzięki któremu w trakcie czyszczenia filtra studni, możemy wykonać również czyszczenie jej pozostałych części. Tylko potraktowanie problemu całościowo jest bowiem procesem efektywnym i skutecznym.  

czyszczenie studni kolmat.pl kolmat.pl czyszczenie studni

Rura okładzinowa studni przed i po usunięciu osadów