Specjalistyczna pomoc w zakresie eksploatacji studni głębinowych

Posiadając szerokie zaplecze techniczne i niezbędne doświadczenie wykonujemy inspekcje studni kamerą. Telewizyjna inspekcja studni głębinowej to ekspertyza, pozwalająca dokonać oceny wizualnej stanu technicznego badanej studni. Inspekcja pozwala stwierdzić, czy regeneracja jest możliwa do wykonania i określić ilość, strukturę i lokalizację osadów na ścianach wewnętrznych całej studni.

Uwaga: Nie można wykonać regeneracji studni, jeżeli znajdują sie w niej utopione pompy głębinowe lub ich elementy, blokujące dostęp do filtra.

Utopione elementy pomp głębinowych blokujące dostęp do filtra

Wolny dostęp do filtra umożliwiający wykonanie regeneracji studni

Kompleksowo

Pełna diagnostyka zakłada wykonanie inspekcji studni kamerą oraz badań i pomiarów, uzyskując wymierne wyniki - zgodne ze stanem faktycznym i obrazujące w pełni kondycję studni. Dobór odpowiedniej metody czyszczenia studni jest wówczas trafny i skuteczny.

Bezbłędna interpretacja

Kamera inspekcyjna, z której dokonywany jest zapis na płytę CD, to tylko obraz. Jego interpretacja, a tym samym, ocena stanu studni, jest kluczowym i wymagającym doświadczenia elementem procesu. Zajmujemy się tym od wielu lat. Nasza wiedza pozwala nam trafnie odczytywać widziane zapisy i wyciągać z nich wnioski.

Rodzaje osadów wewnątrz filtrów studni:

 

Kiedy i w jakim celu?

Inspekcja studni podwodną kamerą w połączeniu z pełną diagnostyką wykonywana jest:

  • w ramach okresowego przeglądu – oceny stanu (wykonywanie diagnostyki regularnie, przynajmniej raz na pięć lat, zabezpiecza przed sytuacją nagłego zaskoczenia z powodu braku wody w studni),
  • przed wykonaniem regeneracji, w celu profesjonalnej oceny stanu studni i możliwości doboru odpowiedniej metody czyszczenia studni,
  • w czasie wykonywania regeneracji studni, zyskując możliwość bieżącej analizy postępu prac na każdym etapie oraz zwiększając skuteczność, dzięki sterowaniu pracą urządzeń i możliwości odpowiedniego dozowania wykorzystywanych podczas czyszczenia środków,
  • po wykonaniu regeneracji studni, kontrolując jakość prac oraz zyskując możliwość oceny stanu oczyszczonej konstrukcji filtra.

Uwaga: Kompleksowa diagnostyka, dająca faktyczny, realny i pełny obraz stanu studni głębinowej wymaga połączenia badań z inspekcją – uzyskane w ten sposób wyniki pozwalają podjąć właściwe decyzje w kwestii wyboru metody regeneracji. Traktowanie ich rozdzielnie może zaburzać wyniki, dając niepełne dane.

Stan stalowej konstrukcji filtra widoczny po dokładnym oczyszczeniu z osadów