Czyszczenie studni

Dysponujemy nowoczesnym sprzętem i wykwalifikowaną kadrą, dzięki temu czyszczenie studni głębinowych wykonujemy profesjonalnie i kompleksowo. Stosowane przez nas technologie umożliwiają osiąganie dużych wzrostów wydajności studni.

Podczas realizacji usługi renowacji, częstą praktyką jest czyszczenie studni poprzez samo tylko usuwanie osadów z filtra i jego obszarów zewnętrznych. Tymczasem, kompletna usługa powinna obejmować również usunięcie luźnych osadów z pozostałych części studni, a oczyszczanie filtra studni powinno być jedynie jednym z etapów całego procesu.

Przyczyny powstawania osadów

Osady w studniach głębinowych powstają na skutek zachodzących w wodzie procesów chemicznych i biologicznych. Studnia to reaktor chemiczny i naturalne środowisko bytowania bakterii, które znajdując w studni optymalne warunki, szybko się namnażają, współtworząc osady.

Konsekwencje osadów w studni

Samo czyszczenie filtra bez usunięcia osadów z pozostałych części studni powoduje, że współodpowiedzialne za ich powstawanie bakterie, szybko przenoszą się z powrotem do oczyszczonego filtra, tworząc nowe osady. Rzutuje to na trwałość wykonanego czyszczenia filtra studni i przyczynia się m.in. do ponownego, stopniowego obniżania się jej wydajności. Dlatego tak istotne jest czyszczenie studni głębinowych w sposób kompleksowy.

Osady pozostawione na ścianach wewnętrznych hamują również efekt tzw. „samooczyszczania„ się studni przez przepływającą w trakcie pompowania wodę. W skrajnych przypadkach, nawarstwiające się osady mogą znacząco ograniczyć lub całkowicie zamknąć swobodny wypływ wody ze studni. Duża ilość osadów na ścianach studni może być również źródłem powstawania zakażeń oraz wpływać na ogólną jakość wody, np. na jej smak i zapach.

Skuteczne czyszczenie studni głębinowych

Czyszczeniem studni zajmujemy się kompleksowo. Wieloletnie doświadczenie, bogata wiedza i specjalistyczny sprzęt, pozwalają nam wykonać usługę od A do Z. Kładąc nacisk na efekt zawsze uwzględniamy konstrukcję zastosowanego filtra, rodzaj ujętej warstwy wodonośnej i aktualny stan techniczny studni.   

Dzięki wysokospecjalistycznym metodom i urządzeniom, w procesie czyszczenia studni głębinowej jesteśmy w stanie skutecznie  oczyścić z nagromadzonych osadów nie tylko sam filtr ale również pozostałe części studni poprawiając parametry filtracyjne obsypki. Tylko potraktowanie problemu całościowo przynosi dobre rezultaty i poprawia wydajność studni.

Oferujemy szereg sprawdzonych metod czyszczenia studni głębinowych. W każdym z przypadków wykonujemy wnikliwą analizę (dokumentacja, własne badania, pomiary oraz wyniki inspekcji  kamerą), dzięki której możemy zaproponować zawsze adekwatną do potrzeb i skuteczną metodę regeneracji wnętrza studni.