Regeneracja studni

Nasza firma dysponuje wszystkimi metodami regeneracji, renowacji i czyszczenia studni. Regeneracja studni głębinowych to kompleksowy proces, pozwalający przywrócić prawidłowe funkcjonowanie studni. Obejmuje wszystkie metody i środki przydatne do usunięcia nagromadzonych osadów z wewnętrznej części filtra i zewnętrznej warstwy około filtrowej. Polega na poprawieniu sprawności studni, co bezpośrednio przekłada się na wzrost jej wydajności.

Uwaga: Odnotowany spadek sprawności poniżej 70% jest już sygnałem do podjęcia pilnych działań w celu przywrócenia prawidłowych parametrów pracy studni.

Czas robi swoje

Wszystkie studnie głębinowe, bez względu na konstrukcję, ulegają procesom starzenia. Przyczyną tego zjawiska są procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne. Wewnątrz i na zewnątrz filtra gromadzą się osady, które zamykając szczeliny i pory filtracyjne, zmniejszają sprawność studni, a finalnie, prowadzą nawet do całkowitego zablokowania przepływu wody.

Regeneracja studni jest więc procesem koniecznym, ale przede wszystkim, opłacalnym. Bezczynne przyglądanie się procesom starzenia, prowadzi do tworzenia się złogów twardych, trudnych do rozpuszczenia minerałów. Należy więc reagować jak najwcześniej, póki osady są miękkie i łatwo rozpuszczalne.

Okresowe przeglądy i badania z inspekcją kamerą

Dokonywanie regularnych przeglądów stanu studni umożliwia monitorowanie sytuacji na bieżąco i reagowanie w porę, bez konieczności ponoszenia większych kosztów regeneracji lub odwiercania otworu pod nową studnię. Zbyt często bowiem, studnie, które straciły wydajność, przeznaczane są do likwidacji, tymczasem, wystarczy ich czyszczenie.

Metody regeneracji studni

Studnie mają różne konstrukcje i stosowane są w nich filtry wykonane z różnych materiałów (stal, PVC). Metody, technologie regeneracji/renowacji/czyszczenia muszą uwzględniać materiał i konstrukcję studni oraz jej filtra – tak, aby zastosowane metody czyszczenia były skuteczne i bezpieczne.

Najczęściej spotykane rodzaje filtrów studziennych:

Stalowy owinięty siatką nylonową
Stalowy owinięty siatką nylonową

Szkieletowy typu JOHNSON
Szkieletowy typu JOHNSON

Blaszany-mostkowy, tzw.”Łódzki”
Blaszany-mostkowy, tzw.”Łódzki”
Szczelinowy z PVC
Szczelinowy z PVC

Stalowy – prętowy
Stalowy – prętowy

Azbestowo-cementowy
Azbestowo-cementowy

Dobór metody wymaga starannej analizy dokumentacji studni, uwzględniającej wyniki badań, pomiarów oraz obrazu z inspekcji kamerą. Tylko wtedy, kiedy diagnoza jest pełna, można wybrać skuteczną w konkretnym przypadku metodę regeneracji.

Oferujemy:

  • czyszczenie hydrodynamiczne
  • czyszczenie mechaniczne
  • czyszczenie hydromechaniczne
  • czyszczenie pneumoimpulsowe
  • czyszczenie turbo hydrauliczne
  • czyszczenie ultradźwiękowe
  • czyszczenie chemiczne
  • czyszczenie zintegrowane – łączące wszystkie wymienione metody (zintegrowane czyszczenie studni głębinowej polecamy szczególnie w studniach z dużymi spadkami wydajności. Ta metoda pozwala na osiąganie zdecydowanie lepszych efektów regeneracji studni).