Wzory zapytań ofertowych

W odpowiedzi na bardzo duże zainteresowanie użytkowników ujęć wody, profesjonalnymi wzorami zapytań ofertowych na inspekcje kamerą, badania, pomiary oraz regeneracje studni głębinowych, przygotowaliśmy ich wzory do bezpłatnego pobierania.

Przygotowane wzory określają niezbędny zakres prac oraz umożliwiają wybór wykonawcy, który będzie dysponował doświadczeniem i odpowiednim zapleczem technicznym do realizacji przedmiotu zamówienia.

Wzory zapytań ofertowych:

Inspekcja  studni kamerą, badania i pomiary.

  1. Wzór zapytania ofertowego na wykonanie inspekcji kamerą, badań i pomiarów studni głębinowej  w celu oceny jej stanu technicznego. Pobierz wzór (DOC)

Regeneracja, renowacja, czyszczenie studni.

  1. Wzór zapytania ofertowego na regenerację studni ze stalowym filtrem siatkowym  Pobierz wzór (DOC)
  2. Wzór zapytania ofertowego na regenerację studni z filtrem PCV. Pobierz wzór (DOC)