Inspekcja studni kamerą

Posiadając szerokie zaplecze techniczne i niezbędne doświadczenie wykonujemy inspekcje studni kamerą. Telewizyjna inspekcja studni głębinowej to ekspertyza, pozwalająca dokonać oceny wizualnej stanu technicznego badanej studni. Inspekcja umożliwia również sprawdzenie konstrukcji studni pod względem zgodności z dokumentacją. Pozwala stwierdzić, czy regeneracja jest możliwa do wykonania, określić ilość, strukturę i lokalizację osadów na ścianach wewnętrznych całej studni.

Uwaga: Nie można wykonać regeneracji studni, jeżeli znajdują sie w niej utopione pompy głębinowe lub ich elementy, blokujące dostęp do filtra.

Kompleksowa inspekcja

Pełna diagnostyka zakłada wykonanie inspekcji studni kamerą oraz badań i pomiarów, uzyskując wymierne wyniki – zgodne ze stanem faktycznym i obrazujące w pełni kondycję studni. Dobór odpowiedniej metody czyszczenia studni jest wówczas trafny i skuteczny.

Bezbłędna interpretacja

Kamera inspekcyjna, z której dokonywany jest zapis na płytę CD, to tylko obraz. Jego interpretacja, a tym samym, ocena stanu studni, jest kluczowym i wymagającym doświadczenia elementem procesu. Zajmujemy się tym od wielu lat. Nasza wiedza pozwala nam trafnie odczytywać widziane zapisy i wyciągać z nich wnioski.

Rodzaje osadów wewnątrz filtrów studni:

Kiedy i w jakim celu przeprowadza się inspekcję studni kamerą?

Inspekcja studni podwodną kamerą w połączeniu z pełną diagnostyką wykonywana jest:

  • w ramach okresowego przeglądu – oceny stanu (wykonywanie diagnostyki regularnie, przynajmniej raz na pięć lat, zabezpiecza przed sytuacją nagłego zaskoczenia z powodu braku wody w studni),
  • przed wykonaniem regeneracji, w celu profesjonalnej oceny stanu studni i możliwości doboru odpowiedniej metody czyszczenia studni,
  • w czasie wykonywania regeneracji studni, zyskując możliwość bieżącej analizy postępu prac na każdym etapie oraz zwiększając skuteczność, dzięki sterowaniu pracą urządzeń i możliwości odpowiedniego dozowania wykorzystywanych podczas czyszczenia środków,
  • po wykonaniu regeneracji studni, kontrolując jakość prac oraz zyskując możliwość oceny stanu oczyszczonej konstrukcji filtra.

Różny stan stalowych konstrukcji filtrów widoczny po dokładnym oczyszczeniu z osadów

Uwaga: Kompleksowa diagnostyka, dająca faktyczny, realny i pełny obraz stanu studni głębinowej wymaga połączenia badań z inspekcją – uzyskane w ten sposób wyniki pozwalają podjąć właściwe decyzje w kwestii wyboru metody regeneracji i eksploatacji po jej wykonaniu.Traktowanie ich rozdzielnie może zaburzać wyniki, dając niepełne dane.