Bezpłatne konsultacje eksperta

Nasza firmę tworzy zespół pasjonatów, który innowacyjnymi rozwiązaniami wyznacza dalszy rozwój branży.

Pozostajemy do dyspozycji naszych klientów, oferując swój czas i zaangażowanie, z chęcią niesienia pomocy i wsparcia merytorycznego w zakresie eksploatacji studni głębinowych oraz ich badań, pomiarów, inspekcji kamerą i czyszczenia.

Z przyjemnością edukujemy – dlatego, że nadal pasjonuje nas to co robimy, ale także dlatego, że pragniemy stale pracować na miano lidera rynku, dzieląc się naszą wiedzą i doświadczeniem.

Odpowiadamy na nurtujące pytania, wyjaśniamy wątpliwości, wspieramy proces decyzyjny, dotyczący metod renowacji studni, analizujemy wspólnie temat często zbyt pochopnie podejmowanych decyzji o likwidacji użytkowanej studni i budowie nowej, podczas, gdy wystarczy tylko przeprowadzić proces diagnostyki oraz regeneracji studni.

Szkolenia

Naszym klientom oferujemy bezpłatne szkolenia na temat eksploatacji studni głębinowych. Wspieramy proces edukacji nie tylko dlatego, że jest to nasza pasja, ale również dlatego, że zależy nam na wiarygodności i renomie, na którą pracujemy od tak dawna. Chcemy poprawiać stan wiedzy oraz udzielać realnej pomocy naszym odbiorcom.

Rejestr Pracy Studni

Nieodłącznym elementem szkoleń jest przekazanie naszej wersji Książki Eksploatacji z Rejestrem Pracy Studni. Pozwala on monitorować stan studni na bieżąco, rejestrować i przetwarzać dane, zyskując możliwość samodzielnej oceny parametrów pracy oraz oceny stanu studni w czasie rzeczywistym.

Systematyczne obniżanie się sprawności jest sygnałem do wykonania pełnej diagnostyki studni w celu ustalenia przyczyn tego zjawiska.

Uwaga: Odnotowany spadek sprawności poniżej 70% jest już sygnałem do podjęcia pilnych działań w celu przywrócenia prawidłowych parametrów pracy studni.